บริการของ ทนายบ้านและคอนโด

ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และทนายความที่ว่าความ กว่า 10 ปี อสังหาฯ ผ่านมือมา นับพันคดี มูลค่าหลักหลายพันล้าน หลายคดีในนั้น เราสู้ให้ถึงที่สุด อุทธรณ์ ไม่รับฎีกา จนได้เงินคืนพร้อมค่าปรับ 10 กว่าล้าน เราอยู่กับลูกความจนถึงที่สุด ขอให้เราเป็นหนึ่งในตัวช่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และปกป้องสิทธิให้คุณ

With more than 10-year of experience in real-estate and Legal service in Thailand, House Condo Lawyer team has handled over than 1,000 cases with accumulated worth of cases more than billions. We never stop until our client get money back. In one case, altogether we have retrieved the money back to our client more than 10 million baht. Let us be the solution to alleviate your troubles.

ขอคืนเงินดาวน์

กู้ไม่ผ่าน เงินดาวน์ ขอเงินคืนได้

We can get money back for you! Fail to get loan approval for the condo for transferring? or change your mind.

รับทำหนังสือ จดหมายบอกกล่าว

รับทำหนังสือ / จดหมาย บอกกล่าวโครงการ / ผู้ประกอบการผิดสัญญา ส่งมอบงานด้อยคุณภาพ ไม่ตรงปก ผิดจากคำโฆษณา ขอเงินคืนได้

We can get money back for you! Developer breached the contract, wrong spec, mismatch the advertisement? We can get money back for you!

ให้คำปรึกษาและรับดำเนินการ เรียกร้องสิทธิ

ให้คำปรึกษาและรับดำเนินการ เรียกร้องสิทธิในการคืนเงิน สัญญาซื้อขายแบบไม่เป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค โต้แย้งสิทธิ คุ้มครองสิทธิ จากผู้ประกอบการ โครงการคอนโด ห้องชุดพักอาศัย

We provide you the consult & action service to claim your right to have your money back. (The prescription is 10 year)

บริการทำนิติกรรม จัดการเอกสารโอนฯ

บริการดำเนินการทำนิติกรรม บริการจัดการเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ จดทะเบียนเอกสารสิทธิ อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชยกรรม ธุรกิจตามแต่ละประเภท

Our business also focus on all kind of legal action including contract drafting, title document registration of every kind of property such as house, commercial building and other specific usage building.

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตั้งราคาขาย ที่ดิน บ้าน คอนโด วางแผนธุรกิจจากอสังหาริมทรัพย์ วางแผนโมเดลธุรกิจ ประเมินเบื้องต้นความเป็นไปได้ทางการเงินของการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้าง active & passive income

Property Price Check and Evaluation for sale or for rent, Business model plan and feasibility, the possibility of financial profit gain from investing in property in Thailand for your passive & active income.

ดำเนินการการนิติกรรมทุกชนิด

ดำเนินการการนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินทุกชนิด ยื่นดำเนินการใช้สิทธิทางศาล ตามกฎหมายเพื่อจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น ขอคำสั่งศาล ตั้งผู้จัดการมรดก จัดการทรัพย์สินตามพินัยกรรม ต่างๆ

All kind of juristic act related with property law and related laws. Exercising court right to manage your property such as write letter of administration or estate administration according to the will or testament

และบริการทางกฎหมายอื่นๆ

ให้คำปรึกษา ติดตาม ประสานงานการเวนคืน และดำเนินการทางศาล
บริการทนายความด้านการจัดการทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ให้ชาวต่างชาติ ดำเนินการการพร้อมล่ามและแปลภาษา อังกฤษ-จีน

บริการด้านกฎหมายเฉพาะทาง (Click! รายละเอียดเพิ่มเติม กฎหมาย และบทความที่เกี่ยวข้อง)

Scroll to Top