ทนายฟ้องเงินคืน คดีโครงการ บ้าน และคอนโด!! กู้ไม่ผ่าน โดนยึดเงิน เปลี่ยนใจ EIA ไม่ผ่าน สร้างล่าช้า สร้างห่วย รั่ว-ร้าว-ทรุด สัญญาไม่เป็นธรรม ขายดาวน์คอนโด เพราะจนใจ เอาเงินคืนให้คุณ โดย ทีมทนายด้านอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

ทนายบ้านและคอนโด ตัวจริง…รู้จริง เรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และทนายความที่ว่าความ กว่า 10 ปี อสังหาฯ ผ่านมือมา นับพันคดี มูลค่าหลักหลายพันล้าน หลายคดีในนั้น เราสู้ให้ถึงที่สุด อุทธรณ์ ไม่รับฎีกา จนได้เงินคืนพร้อมค่าปรับ 10 กว่าล้าน เราอยู่กับลูกความจนถึงที่สุด ขอให้เราเป็นหนึ่งในตัวช่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และปกป้องสิทธิให้คุณ

#No.1 ฟ้องเงินคืน โครงการบ้าน คอนโด!! กว่า 300 เคสต่อปี เจอมาแล้วทุกตัวตึง++ ไปมาแล้วเกือบทุกศาล ++

สอบถาม ปรึกษา ฟรี! inbox เฟสบุ๊คเพจ หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์ โทร. 080-315-5686


เราเรียกเงินคืนให้คุณได้!! กู้ไม่ผ่าน เปลี่ยนใจ ล่าช้า EIA ไม่ผ่าน โครงการยึดเงิน

สัญญาก็ระบุชัดๆ ว่า ยึดทั้งหมด ไม่คืนสักบาทเดียว แต่เดี๋ยวก่อน!! มันคือสัญญาไม่เป็นธรรม เงินดาวน์เป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้า ยึดไม่ได้ อายุความ 10 ปี

ชีวิตหนึ่ง กว่าจะตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโด สักชิ้น ต้องผ่านการคิดไตร่ตรอง มีแฟนก็หวังสร้างรังรักน้อยๆ ร่วมยื่นกู้ บางคนลงทุนให้ลูกหลาน เอาเงินที่เก็บหอมรอมริด วางเงิน ยื่นกู้หวังให้ลูกหลานมีที่อยู่อาศัย หรือเก็บดอกผล ระยะยาว

แต่ฟ้าดินยังราคิน สถานการณ์ชีวิตอาจพลิกผันไม่เป็นใจ ถึงทางตัน ไม่มีทางออก แฟนอาจร้างลา เกิดโรคระบาดโควิด ตกงาน ถูกบังคับให้ลาออก ปรับลดเงินเดือน อาชีพที่มั่นคง เกิดสั่นคลอน นักบินไม่ได้บิน นางฟ้า เทพบุตรตกสวรรค์ ธนาคารไม่ปล่อยกู้ กู้ไม่ผ่าน ถึงผ่าน ก็ไม่มีเงินผ่อน รายได้ลด ค่าใช้จ่ายคงที่ หรือกลับเพิ่ม ลูกร้องไห้ ไม่มีนมกิน ค่าเทอมไม่มีจ่าย และที่สำคัญ

เงินที่วางไปหลักแสน หลักล้าน กำลังจะหายแวบ ไปกับตา!!!

แต่ไม่ต้องกังวล “ทนายบ้านและคอนโด” ช่วยคุณเรียกเงินคืนได้!!!


ทำไม เราเรียกเงินคืนให้คุณได้ ทั้งที่สัญญาระบุว่า “ริบทั้งหมด” ไม่คืนสักบาทเดียว?

1) เพราะมันคือ สัญญาไม่เป็นธรรม เขียนไปเถอะครับ ในสัญญา ว่า ยึดเงินทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งสิ้น ห้ามทวงคืน ห้ามไปฟ้องศาลนะจ๊ะ!! ตรวจได้ครั้งเดียว ไม่มาตรวจ ถือว่ารับแล้ว ต้องมาโอน ไม่มาโอน โดนริบเงิน ทั้งหมด!! มันมีผลบังคับใช้ที่ไหน?

สมาชิกทุกท่าน ควรทราบว่า ราชอาณาจักรไทย ถึงจะยึดหลัก Freedom of Contract อิสรภาพในการทำสัญญา แต่เรามีบูรณาการด้านกฏหมายเหนืออารยะประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาจากความโลภ จ้องเอารัดเอาเปรียบ โดยไม่มีหิริโอตัปปะของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอดีต ชาวบ้านประชาชีก่นด่ากันหนัก จนรัฐบาลต้องกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายสำหรับโครงการจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ต่างๆขึ้นมา เรียกว่า แบบสัญญาจะซื้อจะขายมาตรฐาน แบบ ก. สำหรับที่ดิน, แบบ ข. สำหรับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน, บ้านแฝด, ห้องแถว, อาคารพาณิชย์ ตาม #ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร# ประกาศวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2545, และที่สำคัญ แบบสัญญาจะซื้อจะขายมาตรฐานสำหรับห้องชุด ตาม #ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒# ประกาศลงราชกิจจาณุเบกษา วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

หากข้อไหน เพิ่มเติมทำให้ผู้จะซื้อ หรือผู้บริโภคเสียประโยชน์ เช่น ยึดเงินทั้งหมด, บังคับตรวจได้ครั้งเดียว, โอนแล้วค่อยซ่อม, มีค่าเปลี่ยนสัญญา ฯลฯ ล้วนเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ แต่หากในสัญญาระบุ ข้อความที่ผู้จะซื้อ หรือผู้บริโภค ได้ประโยชน์ หรือไม่ได้ระบุ แต่มีในคำโฆษณา อุปกรณ์การตลาด ใบปลิว หรือคำบอกกล่าวจากพนักงานขาย แม้ไม้ได้ระบุในสัญญา แต่เป็น “สัญญาไร้รูปแบบ” จะมีผลบังคับใช้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2) เพราะคำพิพากษาศาลฎีกา บอกว่า “ยึดไม่ได้” … เงินดาวน์ไม่ใช่เงินมัดจำ เพราะเกิดหลังสัญญาจะซื้อจะขายได้ทำแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้า เมื่อเลิกสัญญาต่อกัน ต้องคืน ริบทั้งหมดไม่ได้ และถ้า มัดจำนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะปรับลดก็ได้ ให้ริบได้เพียงเท่าความเสียหายที่แท้จริงก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10115/2556, 9514/2544, 3301/2547, 8942/2554, ฯลฯ)

3) เพราะมันมีอายุความ 10ปี … ต่อให้ถูกยึดไปนานแล้ว ด้วยความรู้ไม่เท่าทัน แต่คุณยังสามารถเรียกเงินที่คุณเคยเสียไปได้ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551 มาตรา 3 กล่าวว่า “คดีผู้บริโภค เป็นคดีแพ่ง” จึงต้องนำเอาอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ระบุว่า “อายุความนั้น ตามประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี”

#No.1 ฟ้องเงินคืน โครงการบ้าน คอนโด!! กว่า 300 เคสต่อปี เจอมาแล้วทุกตัวตึง++ ไปมาแล้วเกือบทุกศาล ++

สอบถาม ปรึกษา ฟรี! inbox เฟสบุ๊คเพจ หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์ โทร. 080-315-5686


รับประกัน ชนะไหม ถ้าไม่ได้เงินคืน คืนค่าว่าความ หรือไม่?

หลายท่านที่เข้ามาปรึกษากับทีมทนายบ้าน และคอนโด มาหลากหลายอารมณ์ ประมาณ “ทำไม ทนายบ้านและคอนโด ไม่เชียร์มวย ไม่ยืนยัน ไม่ฟันธง ชนะชัวร์ไหม? ชำนาญ Developer รายนี้ หรือเปล่า? เคยมีคดีกับ Developer รายนี้ไหม? ทำไม ทนายคนอื่นบอก “ต้องเป็นเขาที่เคยมีคดีชนะ Developer รายนี้เท่านั้น ถึงจะทำคดีได้ คนอื่นไม่มีทาง เพราะ Developer รายนั้นเขี้ยว ยัยป้าโครงการนี้ไม่ยอม แต่ชั้นชนะมาแล้ว”

เอาตรงๆ ง่ายๆ เลยครับ “มันผิดจรรยาบรรณ และมรรยาททนายความ” เราไม่สามารถอวดอ้างว่า จะทำให้ชนะคดีความ รับประกันผล หรือมีความสามารถเหนือผู้อื่น อยู่ที่ศาลวินิจฉัย เราไม่อาจก้าวล่วง …ในความเป็นจริง เคสลักษณะนี้ ส่วนมาก จะไม่มีผู้แพ้ หรือผู้ชนะ Developer คืนเงินดาวน์ แต่ยึดเงินจอง, ผู้จะซื้อเสียค่าปรับบางส่วน แต่ได้เงินดาวน์คืน, ประนีประนอมยอมความ ดังนั้น เราจึงไม่เคย “ตีกิน” ใช้ประโยคแบบนี้ มาอวดอ้าง อิทธิฤทธิ์ ศักดาภินิหาร แต่อย่างใด เราทำงานกฎหมาย ตรงไปตรงมา บอกรายละเอียดให้ลูกความ ตามจริง

ที่เราบอกได้ คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า ตั้งแต่ทนายบ้านและคอนโดรับเคสมา ยังไม่เคยมีเคสไหนที่ไม่ได้รับเงินคืน มีขึ้นชั้นอุทธรณ์บ้าง เป็นปกติ จากประสบการณ์ ถ้าเคสไม่ได้พิศดารจริงๆ หรือทนายไม่ได้เขียนคำร้องผิด copy & paste แบบไม่ดูตาม้าตาเรือ จนโดนยกคำร้อง (รายที่เห็นรับประกัน แบบไม่สนมรรยาท นั้นแหละ นอกจากไม่คืน ยังเรียกเก็บเพิ่มด้วย) โดยปกติ ก็เห็นได้คืนทุกราย

ถ้าสมาชิกไม่มั่นใจ อยากให้ ทนายบ้านและคอนโด รับประกัน “คืนค่าว่าความ ถ้าหากไม่ได้รับเงินคืน” ก็ยินดีครับ

แจ้งทนายที่ได้รับมอบหมายได้เลย!!


จะได้เงิน คืนเท่าไหร่?

คำพิพากษาเป็นดุลยพินิจของศาล เราไม่รู้ หรืออาจก้าวล่วงได้ แต่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานว่า ในส่วนของเงินดาวน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้า เมื่อไม่มีการโอน หรือส่งมอบ ย่อมต้องกลับสู่สภาพเดิม หรือคืนให้ผู้จะซื้อ ไม่อาจยึดได้ ไม่ว่ากรณีใด อาจมีค่าปรับบ้าง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ในกรณีที่ โครงการเป็นฝ่ายผิดสัญญา เช่น ล่าช้า สร้างไม่ตรงตามแบบ ผิด spec, ทางผู้จะซื้อ สามารถเรียกเงินคืนได้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายเสียเวลา หรือโอกาส

หากแต่ในทางปฏิบัติ อาจมีการไกล่เกลี่ย เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการพิจารณาถึงชั้นศาลอุทธรณ์ และฎีกา จำนวนมูลค่าที่ได้คืน จะอยู่ที่ความพึ่งพอใจของตัวความ หรือโจทก์ ทนายความมีหน้าที่แนะนำ และทำตามความประสงค์ของตัวความ

อย่างเคสล่าสุด Developer ก่อสร้างล่าช้า ไม่สร้างสักที พยายามดึงเรื่อง ให้ความหวังลมๆแล้งๆกับลูกความ มาตลอด ร้องหน่วยงานราชการก็แล้ว จนทนไม่ไหว มอบหมายให้ “ทนายบ้านและคอนโด” ดำเนินการเรียกเงินคืนบนชั้นศาล เมื่อขึ้นศาลก็พยายามดึงเรื่อง ไกล่เกลี่ยไม่ลงตัว เราก็ดำเนินการให้ จนได้คำพิพากษาออกมา ต้องคืนเงินกว่า 1.5 ล้าน พร้อมดอกเบี้ย!!

ตัวอย่างคำพิพากษา – สัญญาไม่เป็นธรรม ยึดเงินไม่ได้!!

ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ

ด้วย “ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยเรื่องมรรยาททนายความ ปี 2522 หมวดที่ 4 ข้อ 17 ที่ห้ามโฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นประกาศโฆษณาใดใด ถึงอัตราค่าจ้างว่าความ “ ทางเพจทนายบ้าน และคอนโด จึงไม่สามารถแจ้งอัตราค่าบริการบนเพจเราได้ ขอให้สมาชิก Inbox สอบถามเป็นรายกรณี และขอให้สมาชิก มั่นใจว่า เป็นอัตรามาตรฐาน และเราพร้อมปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับรูปคดี และความจำเป็นของลูกความ

ระยะเวลาดำเนินการ

โดยปกติ คดีผู้บริโภคจะถูกวางให้มีการพิจารณาและดำเนินการอย่างรวดเร็ว หากนับระยะเวลา หลังส่งจดหมายบอกเลิกสัญญา จะใช้เวลา 2-3 เดือน แต่ด้วยภาวะโรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้คดีค้างศาล ซึ่งทำให้ระยะเวลาขยายออกไปอีก (กำหนดการแน่นอน โปรดสอบถาม กับทนายความ เมื่อยื่นคำร้องต่อศาล) ดังนั้น หากท่านสมาชิกมีความเดือดร้อน โปรดรีบตัดสินใจดำเนินการ

ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ “ระยะเวลา” ฟ้องเงินคืน บ้านและคอนโด

  1. ข้อเท็จจริงของรูปคดี : ในบางเคส เมื่อทีมทนายดูเอกสาร และข้อเท็จจริงแล้ว อาจต้องมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนใช้สิทธิทางศาล เช่น มีการระบุการใช้อนุญาโตตุลาการ, ลูกความต้องการเงินคืน เพราะกู้ไม่ผ่าน, คุณภาพไม่ได้ สร้างไม่ตรงปก, หรือก่อสร้างล่าช้า ซึ่งในบางครั้ง “ทนายบ้านและคอนโด” อาจแนะนำให้ชะลอเวลา จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์ในการดำเนินการ ซึ่งส่งผลสำคัญต่อรูปคดี
  2. พฤติกรรม และนโยบายของบริษัท ผู้พัฒนาโครงการ : ต่างบริษัทฯ ต่าง Developer ก็ต่างนโยบาย เผลอๆต่างกันไปในแต่ละโครงการ หรือแต่ละแบรนด์ในบริษัทฯ ซึ่งมีทั้ง ส่งหนังสือไปหา เห็นหัวหนังสือ ก็มาคุยกัน จบก่อนไปศาล 1-2 เดือนก็มี, บางราย มีนโยบายเอาไปคุยที่ศาล จึงเริ่มเจรจา, บางรายเป็นนโยบายเบื้องบน ที่จะสู้ให้สุดมีคำพิพากษาไปเลย ศาลว่าอย่างไร ก็เอาแบบนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้ไม่โวยวาย หาว่า “ไม่ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท” ก็ต้องรีบนัดสืบ รีบดำเนินการไป, บางรายตัวตึงเปรี๊ยะ ไม่เจรจาใดใดทั้งสิ้น ดึงเวลาเต็มที่ นัดแรกมกราคม นัดสองไปธันวาคม บอกผู้มีอำนาจไม่ว่าง เปลี่ยนทนายเป็นว่าเล่น ทุกเคส ทุกนัด ไม่เคยซ้ำหน้า
  3. ความเร่งด่วน และความจำเป็นของตัวความ : เมื่อคดีขึ้นสู่ศาล ศาลต้องให้มีการเจรจากันก่อน เป็นปกติที่ทางโครงการ หรือจำเลย จะเจรจาต่อรอง เสนอชดเชย ซึ่งหากตัวความมีความเดือดร้อน รีบใช้เงิน ไม่อยากรอให้สิ้นสุดกระบวนการทางศาล ก็อาจรับข้อเสนอของโครงการ เคสก็จบเร็ว ใช้เวลาไม่นาน แต่หากตัวความไม่รีบ หรือคิดว่า ค่าชดเชยที่นำเสนอต่ำเกินไป ก็อาจจะรอ หรือดำเนินการจนมีคำพิพากษา ซึ่งโดยมาก เงินดาวน์จะยึดไม่ได้ ต้องคืน และอาจมีการหักค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือของแถม ตามแต่พยานหลักฐานที่นำสืบ และวิจารณญาณของศาล
  4. ศาลและผู้พิพากษา : ศาลเดียวกัน โครงการเดียวกัน ต่างกันที่ท่านผู้พิพากษา หลายครั้งก็พิพากษาไม่เหมือนกัน ตารางคิวงานก็ต่างกันไป เพราะการทำนัดในแต่ละครั้ง ต้องดูตารางนัดหมายให้ตรงกัน ทั้งศาล, ทนายโจทก์, และทนายจำเลย

#No.1 ฟ้องเงินคืน โครงการบ้าน คอนโด!! กว่า 300 เคสต่อปี เจอมาแล้วทุกตัวตึง++ ไปมาแล้วเกือบทุกศาล ++

สอบถาม ปรึกษา ฟรี! inbox เฟสบุ๊คเพจ หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์ โทร. 080-315-5686

ทำไม คนส่วนใหญ่ ถึงไว้วางใจให้ “ทนายบ้านและคอนโด” ดูแลคดีความเรียกเงินคืน โครงการบ้านและคอนโด? : No.1 ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจที่สุด ด้วยปริมาณเคส เกือบ 300 เคสต่อปี ++

ด้วยประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และทนายความว่าความ กว่า 10 ปี เรายืนหนึ่งด้วยการดูแลเคส “ฟ้องคืนเงินโครงการ” ให้ลูกความ เกือบ 300 เคสต่อปี คุยและรู้แนวมาทุก Developers ตัวตึงในวงการ ++ ไปมาแล้ว เกือบทุกศาล ++

เราอยู่กับลูกความจนถึงที่สุด ขอให้เราเป็นหนึ่งในตัวช่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคุณ

  • #No.1 ด้วยปริมาณเคส “ฟ้องคืนเงินโครงการ” เกือบ 300 เคสต่อปี (เพิ่มทุกปี ใครๆก็ไว้ใจเรา!!) ประสบการณ์กว่า 1,000 เคส รู้ทุกแนวโครงการ ไปมาแล้วเกือบทุกศาล ทุกบรรทัดข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ยึดแบบไหน ยื้อยังไง สู้ยังไง เราเห็นมาเกือบทุกแนว
  • เรามีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง มีพนักงาน ทนายความทำงานประจำ ทำงานเป็นทีม สามารถตรวจสอบ และเข้าถึงได้
  • เราศึกษา ดูทุกรายละเอียด ก่อนวางรูปคดี มีการตรวจสอบเอกสาร คำร้อง และส่งให้ลูกความตรวจสอบก่อน ทุกครั้ง
  • เรามีจรรยาบรรณ ไม่รับเคสซ้อน หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งโจทก์ และจำเลย พร้อมกัน เราไม่ได้ฉายเดี่ยว ให้ซื้อตัวได้ง่ายๆ

ให้ทนายว่าความ vs สคบ. เลือกไปทางไหนดี?

การดำเนินการโดย สคบ. โดยปกติ มีระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนาน 5-6 เดือน ไม่มีอำนาจสั่งการ หรือบังคับให้ผู้พัฒนาโครงการปฏิบัติตามได้ มีเพียงอำนาจเรียกมาไกล่เกลี่ย และฟ้องร้องแทน หากผู้พัฒนาโครงการ หรือผู้ผลิต มีความผิดจริง ละเมิดผู้บริโภคอย่างชัดเจน แต่หากผู้บริโภคเป็นผู้ผิดสัญญา หรือ สคบ. ไม่เห็นว่า ผู้พัฒนาโครงการ หรือผู้ผลิต มีความผิดชัดแจ้ง จะไม่ดำเนินการฟ้องแทน และให้ผู้บริโภคไปดำเนินการต่อเอง (ไปฟ้องเอาเอง ว่างั้น กว่าจะบอกเสียเวลา) ดังเช่น ผู้บริโภคกู้ไม่ผ่าน แล้วจะเรียกเงินคืน เป็นต้น

#No.1 ฟ้องเงินคืน โครงการบ้าน คอนโด!! กว่า 300 เคสต่อปี เจอมาแล้วทุกตัวตึง++ ไปมาแล้วเกือบทุกศาล ++

สอบถาม ปรึกษา ฟรี! inbox เฟสบุ๊คเพจ หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์ โทร. 080-315-5686


บทความที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจ

หลวงให้ใช้ แบบสัญญาจะซื้อจะขายมาตรฐาน ทำไม Developer ไม่ยอมใช้ เขียนเงื่อนไข เอาเปรียบผู้บริโภค หน้าด้านๆ⁉
แนวปฎิบัติของ สคบ. คนซื้อบ้าน รู้ไว้ ไม่เสียเวลา!! – ไม่ผิดชัดเจน เน้น ไกล่เกลี่ย ไม่ฟ้องแทน นะจ๊ะ ^^
ล่าช้าไร้เหตุผลเพียงพอ ต้องหยุด “ผ่อนดาวน์” – เคส อ้างโควิด19
คดีผู้บริโภค ประชาชนฟ้องเองได้ แต่ให้ทนายตั้งเรื่อง และนำสืบดีกว่านะ!!
6 ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ที่ Developer มักเขียนเอาเปรียบคุณ!! … หลวงให้ใช้ แบบสัญญาจะซื้อจะขายมาตรฐาน ทำไม Developer ไม่ยอมใช้ เขียนเงื่อนไข เอาเปรียบผู้บริโภค หน้าด้านๆ?
สคบ. ไม่ใช่ สากกะเบือ!? รู้แนวปฏิบัติ ไม่เสียใจ ไม่เสียเวลาคุณ!! : กรณี อสังหาริมทรัพย์ – กู้ไม่ผ่าน, สร้างล่าช้า, สร้างไม่ตรงแบบ ขอเงินคืน ฯลฯ
สัญญาไร้รูปแบบ โครงการตอแหล ต้องรับผิดชอบ
โอนแล้ว!! บ้าน-คอนโด สร้างไม่ตรงปก คุณภาพเฮงซวย คุณทำอะไรได้บ้าง⁉ … สร้างไม่ดี คุณภาพไม่ผ่าน อย่าใจอ่อนรับโอน อย่าเชื่อลมปาก ว่า “จะแก้ไขทีหลัง” โกหกทั้งเพ++
💘 สัญญาไม่เป็นธรรม เงินมัดจำ: “จอง+ทำสัญญา” ยึดได้ หรือไม่❓ ## สัญญาเอาเปรียบ ไม่ตรงตามแบบ เล่ห์กลล่าสุดของผู้พัฒนาโครงการ โปรดระวัง‼️
ผู้จะซื้อผิดสัญญา มีสิทธิได้เงินคืนไหม? – กู้ไม่ผ่าน โควิด-19 ทำให้ตกงาน สารพัดปัญหา ทำให้ ไม่มีความสามารถโอน กู้ หรือผ่อนชำระ
พื้นที่คอนโดไม่ตรงตามสัญญา ทำอย่างไรดี❓
💘 หลาย Developer การเงินมีปัญหา ต้องมี “คำพิพากษา” ต่อสู้คดีถึงที่สุด‼ ## สัญญาไม่เป็นธรรม ยึดเงินทั้งหมดไม่ได้‼
หลาย Developer ยื้อคดีจนมี “คำพิพากษา” บางรายต้องบังคับคดี อายัดบัญชี เงิน และทรัพย์สิน‼️
8️⃣ ปัญหาและข้อควรระวัง ‼️ ผ่อนตรงกับโครงการ หรือเจ้าของ ⚠️## อย่าหาทำ ถ้าไม่รู้ ‼️

8 ปัญหาและข้อควรระวัง ‼️ ผ่อนตรงกับโครงการ หรือเจ้าของ ⚠️

📢 ซื้อบ้าน “ไม่ได้บ้าน” สร้างห่วย น้ำรั่ว บ้านร้าว กฎหมายคุ้มครอง หรือไม่?

สคบ. “ไม่ใช่” ศาล‼️ ฟ้อง หรือไกล่เกลี่ยทำข้อตกลง ไม่ได้หยุดอายุความ 1 ปี

Scroll to Top