EIA ไม่ผ่าน เลยจะขอเลื่อนส่งมอบ 1 ปี อย่างนี้ ก็ได้เหรอ?

เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริง ที่ท่านสมาชิกเข้ามาปรึกษา แอดฯ บอกเลยว่า “ทำไม่ได้” นะครับ 😅😅😅

ตามสัญญามาตรฐาน ข้อ 5.3 (หลายๆ สัญญาของ Developer ไม่ได้ตัด หรือปรับส่วนนี้ 🙂 ) ว่า
: .。. o(≧▽≦)o .。.:
“๕.๓ ในกรณีที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิดของผู้จะขาย ผู้จะซื้อยินยอม ให้ผู้จะขายขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปได้ แต่ไม่เกินระยะเวลาที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก โดยผู้จะขายต้องแจ้งเหตุดังกล่าว พร้อมพยานหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากผู้จะขายไม่ได้ทำการแจ้งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้จะขายได้สละสิทธิ์การขยายเวลาทำการก่อสร้างออกไป ระยะเวลาที่ผู้จะขายขอขยายนั้น จะขอขยายเกินหนึ่งปีไม่ได้”

❤❤❤ คำถาม และเหตุที่อ้างเรื่อง EIA ไม่ได้ คือ

  1. การที่ EIA ไม่ผ่าน ไม่ใช่ ความผิดของผู้จะขาย จริง หรือ? 🤔🤔🤔
  2. EIA ไม่ผ่าน ทำให้ส่งมอบ ล่าช้าไป 1 ปี จริงไหม??? การก่อสร้าง ได้หยุดชะงัก จนเหตุการณ์ที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ ผ่านไป หรือยัง? – ถ้ายังไม่มีการหยุด จนผ่านเหตุการณ์ และทราบวันที่ล่าช้าแน่นอน ไม่สามารถบอกกล่าวได้ครับ การอ้าง EIA ไม่ผ่าน แล้วขอเลื่อนไปเลย 1 ปี คือ การเอาเปรียบผู้บริโภค ชัดเจน 😑😑😑
  3. พยานหลักฐาน แสดงว่า ไม่ใช่ความผิดของผู้จะขาย ที่ทำให้ EIA ไม่ผ่าน มีแนบมาไหม??? 😅😅😅

🎈🎈แล้วเราๆ ท่านๆ เจอแบบนี้ จะต้องทำยังไงล่ะ? 🤔🤔

ง่ายๆครับ ทำหนังสือตอบกลับไปว่า ไม่ยอมรับการเลื่อนการส่งมอบ ครับ 😁😁😁

และหากอยากยกเลิกสัญญา ขอเงินคืน ก็สามารถกระทำได้ แต่ให้ปรึกษาทีมทนายความก่อนนะครับ เพราะต่างกรรมต่างวาระ ต่างสถานการณ์ 😅😅 – เคสแบบนี้ มันมีรายละเอียดปลีกย่อย ที่อาจทำให้เราเสียเปรียบได้ ขอให้ท่านสมาชิก ระมัดระวังการสื่อสารกับโครงการดีๆนะครับ

💖💖💖 ทนายบ้าน และคอนโด 💖💖💖
“ดูแลคุณด้วยใจ ปกป้องสิทธิให้คุณด้วยกฏหมาย”

Scroll to Top