สัญญาไม่เป็นธรรม ไม่ตรงตามแบบ ไม่มีผลบังคับใช้

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดสรร ต้องทำตามแบบมาตรฐานที่กำหนดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 🤔🤔

‼‼หากข้อไหน เพิ่มเติมทำให้ผู้จะซื้อ หรือผู้บริโภคเสียประโยชน์ เช่น ยึดเงินทั้งหมด, บังคับตรวจได้ครั้งเดียว, โอนแล้วค่อยซ่อม, มีค่าเปลี่ยนสัญญา ฯลฯ ล้วนเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ 💘💘

แต่หากในสัญญาระบุ ข้อความที่ผู้จะซื้อ หรือผู้บริโภค ได้ประโยชน์ หรือไม่ได้ระบุ แต่มีในคำโฆษณา อุปกรณ์การตลาด ใบปลิว หรือคำบอกกล่าวจากพนักงานขาย แม้ไม้ได้ระบุในสัญญา แต่เป็น “สัญญาไร้รูปแบบ” จะมีผลบังคับใช้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

🚩🚩 อ่านเพิ่มเติม ได้ที่บทความ

🎈🎈🎈หลวงให้ใช้ แบบสัญญาจะซื้อจะขายมาตรฐาน ทำไม Developer ไม่ยอมใช้ เขียนเงื่อนไข เอาเปรียบผู้บริโภค หน้าด้านๆ? 😫😫😫

https://www.facebook.com/housecondolawyer/posts/166958954855717

🎈🎈สัญญาไร้รูปแบบ โครงการตอแหล ต้องรับผิดชอบ 🤔😎😎

https://www.facebook.com/housecondolawyer/posts/235905171294428

สนใจปรึกษาเบื้องต้น “ฟรี” หรือ นัดหมายปรึกษาผ่านระบบ Zoom หลังส่งเอกสาร ห่างไกลโควิด 😁😁

💖💖💖 ทนายบ้าน และคอนโด 💖💖💖

“ดูแลคุณด้วยใจ ปกป้องสิทธิให้คุณด้วยกฏหมาย”

Scroll to Top