ระวัง! โครงการโฆษณาเกินจริง

🏡 บ้านจริงไม่เหมือนในฝัน 😥
การโฆษณาเกินความเป็นจริงมักปรากฏให้เห็นชัดเจนหลังจากโครงการก่อสร้างบ้านหรือคอนโดมิเนียมสำเร็จแล้ว แต่พื้นที่ส่วนกลางที่เจ้าของโครงการไม่ได้สร้างจริง เช่น สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรือสนามเด็กเล่น เป็นต้น ซึ่งเราควรจะสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายด้วย หากเจ้าของโครงการไม่ทำตามสัญญา เราสามารถบอกให้เจ้าของโครงการแก้ไขเพิ่มเติมได้ และถ้าเจ้าของโครงการไม่แก้ไข เราสามารถบอกยกเลิกสัญญาได้เช่นกัน

🧐 แล้วทำอย่างไรเมื่อตรวจรับมอบบ้าน-คอนโดฯ ไปแล้ว แต่ได้ไม่ตรงกับโฆษณา⁉️
โดยปกติในสัญญาซื้อขายทั่วไป หากผู้ซื้อตรวจรับมอบสินค้าแล้ว ก็ต้องถือว่าหน้าที่ในการส่งมอบสินค้าของผู้ขายสิ้นสุดลง ผู้ซื้อจะมาปฏิเสธในภายหลังว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินไม่ครบถูกต้องไม่ได้ หากจะฟ้องร้องกันก็คงฟ้องร้องได้เฉพาะเรื่องความชำรุดบกพร่อง ซึ่งเป็นเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสภาพสินค้าเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของสินค้าไม่ถูกต้องตามสัญญา เพราะตาม พ.ร.บ.อาคารชุด มาตรา 6/1 วรรคสาม กำหนดให้โฆษณาหรือหนังสือชักชวนถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดด้วย ตามกฎหมายนี้ เป็นที่ชัดเจนว่าโฆษณามีผลผูกพันผู้พัฒนาโครงการเป็นสัญญา จึงต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อตรงตามโฆษณาด้วย

แต่ในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจฉบับหนึ่ง ที่แอดอยากจะหยิบยกขึ้นมาให้ท่านได้ศึกษากัน คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9157/2539 ซึ่งศาลได้ตีความเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ มีเนื้อหาโดยย่อตามข้างล่างนี้ค่ะ
⚖️ ศาลฎีกาตีความว่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถึงแม้ผู้ซื้อจะได้เห็นทรัพย์สินแล้วแต่ยากที่จะตรวจตราถึงคุณภาพได้ก็ถือเป็นการขายตามคำพรรณา (การขายประเภทหนึ่งตามกฎหมาย ที่ผู้ขายพรรณารายละเอียดของสินค้าที่จะขายให้ผู้ซื้อทราบ ผู้ซื้อเชื่อและซื้อสินค้าโดยไม่ได้เห็นตัวสินค้านั้นก่อน) ผู้ขายจึงมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงกับที่พรรณา (โฆษณาไว้) หากส่งมอบไม่ตรง ถึงแม้จะมีการรับมอบไปแล้ว ผู้ซื้อก็ยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

👩🏻‍⚖️ แต่อย่างไรก็ตาม ตามคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น เป็นกรณีที่การตรวจคุณภาพทรัพย์สินนั้นเป็นการยากเท่านั้น!! ไม่รวมถึงกรณีที่ทรัพย์สินที่ส่งมอบนั้นสามารถเห็นได้โดยง่ายว่าไม่ตรงตามสัญญา ดังนั้น ถ้าผู้ซื้อตรวจรับมอบบ้านหรือคอนโดมิเนียมมาทั้งที่เห็นได้โดยง่ายแล้วว่าไม่ตรงตามที่โฆษณา หรือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ซื้อเอง เช่นนี้ ผู้ซื้อย่อมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ค่ะ

สนใจปรึกษาเบื้องต้น “ฟรี” สอบถาม ปรึกษา นัดหมายปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือ นัดหมายนอกสถานที่ โทร.0969566936 หรือ inbox สอบถาม เฟสบุ๊คเพจ FB.ทนายบ้านและคอนโด 🙂

💖💖💖 ทนายบ้าน และคอนโด 💖💖💖
“ดูแลคุณด้วยใจ ปกป้องสิทธิให้คุณด้วยกฏหมาย”

Scroll to Top