ภาษีที่ดิน 101 มีคอนโดต้องจ่ายภาษีอะไรบ้าง

TLDR : บ้านหลักไม่เกิน 50 ล้าน ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่ต้องจ่าย 63-64 หลังที่สองเข้าปกติแต่ลด 90% 63-64
จากกรณี พระราชบัญญัติที่ดิน ปี พ.ศ 2563 ที่สุดท้ายแล้วไม่เลื่อนแน่นอน แต่จะให้เป็นการลดหย่อนสูงสุด 90% ตามแต่กรณี
เรามามองเรื่องใกล้ตัวก่อนดีกว่า คือ ภาษี ห้องคอนโด ที่อยู่อาศัย ส่วนการเกษตร และ พาณิชย์ ที่ดินรกร้าง การอุทธรณ์ จะกล่าวใน ep ถัดๆไป

 1. คอนโด บ้าน หรือ ที่พักอาศัย
  บ้าน คอนโด ต้องเป็นในลักษณะที่ได้รับโอนมา เพื่อใช้ประโยชน์แล้ว ปล่อยเช่ารายเดือนก็ยังถือว่าให้เข้าหมวดหมู่นี้ แต่ถ้าเป็นที่พักรายวันจะถือว่าเข้าหมวดหมู่พาณิชย์แล้ว โฮมสเตย์ถือว่าอยู่หมวดนี้เหมิือนกัน แต่ต้องมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และเป็นการดัดแปลงมาจากที่พักเดิม อัตรารับแขกต้องไม่เกิน 20 คน
  และต้องมีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น เช่น หากซื้อคอนโดในเดือนมิถุนายน 2563 จะยังไม่ต้องเสียภาษีที่ดินในเดือนสิงหาคม 2563 เพราะไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 แต่จะต้องเสียภาษีที่ดินในปี 2564
  มาดูกรณีแรกกันก่อน คือบ้านหลังหลัก
  จะเข้ามาตรการนี้ได้ต้องมีองค์ประกอบหลักๆคือ
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านดังกล่าว
 • ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องเป็นเจ้าบ้านก็ได้)
  จะเข้าสูตรภาษีนี้
  อัตราภาษีปี 2563-2564
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% (ล้านละ 200 บาท)
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (ล้านละ 300 บาท)
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (ล้านละ 500 บาท)
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (ล้านละ 1,000 บาท)
  แต่ปี 2563-2564 มีนโยบายภาษี ทำให้บ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ราคาไม่เกิน 50 ล้าน จะได้รับการยกเว้นภาษีในสองปีนี้ (ยินดีด้วยครับ)
  แต่ถ้าเกิน 50 ล้าน ก็เสียแค่ 10% ของภาษีที่พึงจะเสียปกติเท่านั้นในช่วงสองปีนี้
  กรณีบ้านหลังที่สอง มีองค์ประกอบคือ
 • มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ บ้าน คอนโด ที่พักดังกล่าว
 • ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
  ถ้ากรณีนี้จะเสียภาษีตามอัตราด้านบนทันที แต่ได้รับการลดหย่อน 90 % ในสองปีนี้
  การวางแผนภาษี
  จะเห็นได้ว่าบ้านหลังหลักจะมีเรื่องการสูญเสียภาษีที่น้อยกว่า genre อื่น แต่สิ่งที่ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน คอนโด ควรคิดถึงมากกว่า คือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ เมื่อเกิดการซื้อขาย รู้ไหมว่าภาษีก้อนนี้ มีเงื่อนไข ที่ทำให้เราวางแผนภาษีได้ง่ายขึ้นประมาณนึงดังนี้
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ครบ 1 ปี ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ 5 ปีกรณีไม่มีชื่ออยู่ในบ้าน ไม่รวมกรณี นิติบุคคล หรือ คณะบุคคล
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดจากการซื้อขายจริง หรือ ราคาประเมิน อันไหนสูงกว่าเอาอันนั้น
 • ระยะเวลาที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่ต้องต่อเนื่องกัน แต่ต้องรวมแล้วมากกว่า 1 ปี ก็พอ เช่นเราเอาเข้าครบ 1 ปี หลังจากนั้น เราเอาชื่อออก ไปเข้าที่อื่น พอจะขายค่อยเอามาเข้าใหม่ แบบนี้ เราก็จะไม่ต้องจ่ายภาษีตัวนี้ได้
  อย่าลืมวางแผนกันนะครับ

หาก ท่านสมาชิก มีปัญหาข้อสงสัย สามารถนัดปรึกษา ทนายบ้าน และคอนโด ทาง Inbox ได้ครับ ครั้งแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย 🙂😁
💖💖💖 ทนายบ้าน และคอนโด 💖💖💖
“ดูแลคุณด้วยใจ ปกป้องสิทธิให้คุณด้วยกฏหมาย”

Scroll to Top