ทำไม Developer ไม่ยอมใช้แบบสัญญาจะซื้อจะขายมาตรฐาน

หัวข้อนี้ เป็นความอัดอั้นตันใจของแอดฯ และหุ้นส่วนบางท่านที่เคยถูกสัญญาจะซื้อจะขายที่เอารัดเอาเปรียบ จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการตั้งกลุ่มทนายบ้าน และคอนโด ขึ้นมา ด้วยความคิดที่ว่า สักวันหนึ่ง ตูข้าต้องตะโกนบอกให้สังคมรู้ให้ได้ 😠😠😠

สมาชิกทุกท่าน เคยทราบไหมว่า ราชอาณาจักรไทย ถึงจะยึดหลัก Freedom of Contract อิสรภาพในการทำสัญญา แต่เรามีบูรณาการด้านกฏหมายเหนืออารยะประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาจากความโลภ จ้องเอารัดเอาเปรียบ โดยไม่มีหิริโอตัปปะของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอดีต ชาวบ้านประชาชีก่นด่ากันหนัก จนรัฐบาลต้องกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายสำหรับโครงการจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ต่างๆขึ้นมา เรียกว่า แบบสัญญาจะซื้อจะขายมาตรฐาน (ดังรูปที่แนบกับ Post นี้) แบบ ก. สำหรับที่ดิน, แบบ ข. สำหรับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน, บ้านแฝด, ห้องแถว, อาคารพาณิชย์, และที่สำคัญ แบบสัญญาจะซื้อจะขายมาตรฐานสำหรับห้องชุด 🤔🤔🤔

💔💔 แต่ถึงขนาดมีแบบสัญญามาตรฐาน เป็นเรื่องที่น่าตกใจ Developers หลายราย หลายรายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บางรายได้รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น จะมีสัญญาจะซื้อจะขาย ที่มีเงื่อนไขประหลาดที่เจตนาเอาเปรียบผู้บริโภค โผล่มา แบบหน้าด้านๆ ตัวอย่าง ยอดนิยม เช่น

 1. กำหนดให้มีค่าใช้จ่ายเมื่อต้องมีการเปลี่ยนสัญญา ทั้งที่ตามแบบมาตรฐาน ข้อ 4.5 มีระบุไว้ชัดเจน “ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้จะซื้อมีสิทธิโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้บุคคลอื่น โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้จะขาย โดยผู้จะขายตกลงจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้จะขายต้องจัดให้ผู้รับโอนได้รับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่” 🙄🙄
 2. ริบเงินจอง ทำสัญญา เงินดาวน์ ทั้งหมด หากเรียกมาโอนแล้วไม่มา ภายใน xx วัน หรือขาดส่งกี่งวด แต่กลับเขียนเงื่อนไข หากก่อสร้างล่าช้าให้ผลัดต่อได้เรื่อยๆ โดยไม่มีค่าปรับ 😯😯
 3. ส่งจดหมายตามให้มาตรวจคุณภาพแล้ว ต้องมาตรวจภายใน 7 วัน หากพ้นเวลาไปแล้ว ถือว่าตรวจผ่าน และให้สิทธิการตรวจเพียง 1 ครั้ง เสร็จแล้วต้องโอนใน 30 วัน การแก้ไข หลังจากนั้น ต้องโอนเสร็จ
 4. ไม่คืนเงินทุกกรณี เขียนไปเถอะ ทุกคนกลัวกันจัง หมาเห่าอีกล่ะ….😅
  😮😮😮 สมาชิกท่านใดมีตัวอย่างสัญญาประหลาดๆ ลักษณะนี้ โพสมาดูกันได้ครับ เอามาโชว์กัน ปกติ คนเราซื้ออสังหาฯ 1-2 ชิ้นในชีวิต ไม่ค่อยได้เห็นสัญญาจะซื้อจะขายของ Developer รายอื่นๆกันบ่อย (อย่าลืมเซ็นเซอร์ชื่อ-ที่อยู่ ข้อมูลสำคัญนะครับ ^^)
  หากไม่ใช้สัญญาตามแบบมาตรฐาน มันจะเกิดอะไรขึ้น? คำตอบง่ายครับ ข้อที่ไม่ตรงตามแบบ เป็นโมฆะครับ 🙄
  แล้วคำถามสำคัญ ในเมื่อ มันเป็นโมฆะ แล้วมันจะเขียน จะพิมพ์ให้เปลืองน้ำหมึกกัน ทำไม? 🤔 แอดขอให้คำตอบจากประสบการณ์ ดังนี้
 5. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ เขียนขู่บังคับให้กลัวกันไป จะได้ไม่มีใครกล้าเปรี้ยว รีบโอน หรือยอมๆ developer ข้อนี้สำคัญมากๆ เขียนกันจนลูกค้ากลัวหัวหดเลย นอนไม่หลับกันทีเดียว 😱😱😱
 6. ข้อที่ไม่ตรงตามแบบ เป็นโมฆะ แต่เฉพาะข้อนั้นๆ สัญญาไม่ได้เป็นโมฆะทั้งฉบับ 😐😑😑
 7. ฟ้องร้องกันจริงๆ แค่เสียค่าปรับ เจรจายอมความ ไม่เคยมีใครติดคุก จากการไม่ใช้สัญญามาตรฐาน 😅😅
 8. ไม่เคยมีการลงโทษทางสังคม การไม่ใช้สัญญามาตรฐาน ไม่เคยทำให้ยอดตก กลับกัน กลับทำให้การโอนเร็วขึ้น ผลประโยชน์มากขึ้น 🤔🤔
 9. ขอเพิ่มอีกข้อ หน่วยงานรัฐไม่ดูแล โดยเฉพาะ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ค่อนข้างซี้ เป็นปาท่องโก๋กับ Developer ทีเดียว ทำไม ไม่พยายามควบคุมให้สัญญาจะซื้อจะขายเป็นไป ตามแบบมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เคสร้องเรียนอาคารชุด หรือสัญญาไม่เป็นธรรมจะลดลงทันที

ดังนั้น การแก้ไข คือ การทำให้ทุกคน ประชาชนรู้มากขึ้น สร้างค่านิยมไม่ยอมถูกเอารัดเอาเปรียบ บริษัทไหน ใช้สัญญาไม่เป็นธรรม สมควรถูกประฌาม ฟ้าดูแคลน หมาดูถูก 👀👀👀

ช่วยกันแชร์ และบอกต่อครับ เพื่อสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น อย่าให้มีที่ยืนกับคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่น แต่ยังกล้าทำหน้าระรื่นในสังคม 🧐
มีปัญหาสัญญาไม่เป็นธรรม Inbox ปรึกษา ทนายบ้านและคอนโด

🎈🎈🎇 อย่าลืมกดติดตาม เพื่อที่จะได้ไม่พลาด บทความ และความรู้ด้านกฎหมายอสังหาฯ ที่ใช้ได้จริงจากเรานะครับ 🤗🤗

💖💖💖 ทนายบ้าน และคอนโด 💖💖💖
“ดูแลคุณด้วยใจ ปกป้องสิทธิให้คุณด้วยกฏหมาย”

Scroll to Top