ขั้นตอนการเวนคืน จงทำความเข้าใจ!!! ถ้าไม่อยากพลาด

🎈🎈จากบทความก่อน “โดน เวนคืน อย่าตกใจ บางทียิ่งกว่า ถูกล็อตเตอรี่ชัดๆ ถ้าคุณรู้กฎหมาย” 🤔😉
https://www.facebook.com/housecondolawyer/posts/217851923099753?tn=K-R

สมาชิกหลายท่านให้ความสนใจเข้ามาสอบถามกันมาก ทางทีมทนาย ก็ต้องอธิบายกัน สายแทบไหม้ ไอ้แอดฯ ไม่น่าหาเรื่อง ไปรีบอธิบายเพิ่มเลย ท่านสมาชิกที่สนใจ หรือประสบปัญหา จะได้เข้าใจมากขึ้น 😅

💥💥💥 ปัญหาที่เจอ บ่อยๆ คือ กว่าที่ท่านสมาชิกจะมาปรึกษาทีมทนายความ กระบวนการ มันก็ผ่านเลยไปไกล จากที่ไม่ต้องขึ้นโรง ขึ้นศาล กลายเป็นเหลือทางออกแค่ ต้องพึ่งอำนาจของศาล ซึ่งนอกจาก มีค่าใช้จ่ายมากแล้ว ยังต้องใช้เวลา อีกทั้งความยากลำบากของกระบวนการนำสืบ นอกจากนั้น ยังทำให้กระบวนการพัฒนาโครงการของรัฐ ล่าช้าเข้าไปอีก ท่านเจ้าของ อาจกลายเป็นไอ้เข้ ขวางคลอง โดยไม่รู้เนื้อ รู้ตัว ซึ่งจริงๆ ถ้าคุณเข้าใจกระบวนการแล้ว อาจรักษาสิทธิของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นศาล หรืออุทธรณ์ เลย ก็ได้ 😀😀😀

📌📌📌 ต่อไปนี้ จะเป็นขั้นตอนการเวนคืน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านสมาชิก ที่ประสบปัญหา ต้องทราบ อย่างยิ่งยวด 😏🤗

  1. เมื่อรัฐจำเป็นต้องได้ที่ดิน ที่จำเป็นในกิจการสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ต้องทำการสำรวจ เพื่อทราบที่ดินที่ต้องได้มา ให้ชัดเจน 🧐🧐
  2. ตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ตาม มาตรา 8 ✨✨🚩
  3. หน่วยงานที่รับผิดชอบการเวนคืน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน 👨👴🧔👩‍🦱
  4. เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจ ประเมินอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการจะเข้าสำรวจต้องแจ้งเจ้าของก่อน 15 วัน เพื่อกำหนดราคา และค่าทดแทน 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
  5. ทำการประกาศราคาค่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกเวนคืน ซึ่งหากหน่วยงานประกาศแล้วจะ “ไม่สามารถเปลี่ยนใจปรับลดจำนวนเงินค่าทดแทนได้ในภายหลัง”😱😱 —-> *** อันนี้แหละครับ จุดสำคัญ พี่น้อง 💘💘
  6. ออกหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินให้มาติดต่อทำสัญญาซื้อขาย ถ้ายังไม่ตกลงทำสัญญาจะดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนก่อน *** ต้องจ่ายเงิน อย่างน้อยค่าทดแทนก่อน เจ้าหน้าที่ จึงสามารถเข้าดำเนินการได้
    ถ้าตกลงกันได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการรื้อถอน ขนย้าย และเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการในที่ดิน 🤔🤔
  7. เจ้าของที่ดิน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินจากเจ้าหน้าที่หรือรับเงินที่วางไว้ และต้องวินิจฉัยให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน พิจารณาไม่ทัน ให้ขยายได้ ไม่เกิน 180 วัน (หลายเพจ ให้รายละเอียดคลาดเคลื่อน ให้ยึดตาม พรบ. นะครับ) 😅😅😅
  8. ถ้าวินิจฉัยแล้ว เจ้าของที่ดินไม่พอใจ สามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้ ไม่เกิน 1 ปี หลังมีคำวินิจฉัย 😐😐😉

🚩🚩🚩 จุดสำคัญที่ท่านสมาชิกควรทราบ คือ ข้อที่ 5 ครับ เมื่อมีการประกาศราคาค่าทดแทนแล้ว การปรับเปลี่ยนทีหลังจะยากมาก เพราะพ้นหน้าที่คณะกรรมการในการประเมินไปแล้ว ซึ่งโดยมาก จะเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเวนคืนที่ดิน 😱😱 ขั้นตอนที่เหลือ หากเจ้าของไม่พอใจ เหลือเพียงการอุทธรณ์ แล้ะฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งอาจกินเวลามากถึง 210 วัน + 1 ปี ++ ซึ่งในทางกฎหมาย จริงๆ แล้ว หากเจ้าหน้าที่ชำระ หรือวางเงินทดแทนแล้ว เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าดำเนินการในที่ดินของเราได้ 😅

แต่ที่เห็น เจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ได้เพราะเจ้าของไม่ยอมออกไป ท่านสมาชิกลองนึกสภาพนะครับ รอบข้างมีการก่อสร้างตลอดเวลา ทั้งวัน ทั้งคืน หรือต้องย้ายออกแบบยังไม่ได้ค่าชดเชยทั้งก้อน ต้องรออีกเป็นปีๆ ในการดำเนินการอุทธรณ์ และฟ้องศาล ซึ่งเอาจริงๆ นะครับ ไม่ใช่หนทางที่ท่านสมาชิกที่ทราบขั้นตอนการเวนคืน ควรจะเดินกัน จริงไหมครับ? 😇😇😇

🎈🎈🎈สิ่งที่ทางทีมทนายบ้านและคอนโด อยากแนะนำ คือ ตอนกระบวนการ ข้อ 4 ตอนที่คณะกรรมการเข้าประเมิน เจ้าของที่สมควรเจรจา และชี้แจง ให้เรียบร้อย ในสิ่งที่เราประสบปัญหา มูลค่าของทรัพย์เรา (ชี้แจงอย่างไร Inbox ถามนอกรอบครับ เพราะน่าจะยาว ต่างกรรม ต่างวาระ 🤔🤔)
ส่วนมาก เจ้าของที่จะมาปรึกษาทนาย ก้อพ้นขั้นตอนที่ 5 ซึ่งมีประกาศไปแล้ว ซึ่งเหนื่อยแน่นอนครับ บอกตรงๆ 😅😅

⚠⚠⚠ หากท่านสมาชิกท่านใด ประสบปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดิน เราอยากให้รีบปรึกษาทีมทนายบ้าน และคอนโด แต่เนิ่นๆ ซึ่งเราจะแนะนำการดำเนินการที่น่าจะเหมาะสมให้ เพื่อให้ท่านสมาชิกรักษาสิทธิ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเวลาจนเกินไป 😉😉😘

💖💖💖 ทนายบ้าน และคอนโด 💖💖💖
“ดูแลคุณด้วยใจ ปกป้องสิทธิให้คุณด้วยกฏหมาย”

Scroll to Top