กู้ไม่ผ่าน ฟ้องคืนเงินได้

  1. เงินดาวน์ไม่ใช่เงินมัดจำ เพราะเกิดหลังสัญญาจะซื้อจะขายได้ทำแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้า เมื่อเลิกสัญญาต่อกัน ต้องคืน ริบทั้งหมดไม่ได้
  2. กรณีที่จะต้องริบมัดจำ ถ้ามัดจำนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะปรับลดก็ได้ ให้ริบได้เพียงเท่าความเสียหายที่แท้จริงก็ได้
    มี กรณี บางผู้ประกอบการรู้แนว จะให้ทำสัญญาวางมัดจำ และค่าทำสัญญาไว้สูงมาก ก็อาจไม่สามารถยึดได้ทั้งหมด รวมถึงกรณี ผู้ลงทุน 🧐🧐🧐

💗💗 อ่านฎีกา และเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้ครับ 😊😊

https://www.facebook.com/housecondolawyer/posts/174087660809513

💖💖💖 ทนายบ้าน และคอนโด 💖💖💖

“ดูแลคุณด้วยใจ ปกป้องสิทธิให้คุณด้วยกฏหมาย”

Scroll to Top