รับให้คำปรึกษา ดำเนินการด้านกฎหมาย สำหรับ ลูกบ้าน/เจ้าของร่วม แอชตันอโศก (Ashton Asoke)

รับดำเนินการด้านกฎหมาย สำหรับ ลูกบ้าน/เจ้าของร่วม แอชตันอโศก (Ashton Asoke) ผู้ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุด++

เป็นไปดังที่คาดการณ์ เมื่อ ศาลปกครองสูงสุด ได้มี คำพิพากษายืน คดีหมายเลขดำที่ ส. 53/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ส.19/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ ให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ออกให้แก่ โครงการแอชตัน อโศก ของ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลย้อนหลังจนถึงวันที่ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

คอนโดที่เราเก็บหอมรอมริด เพิ่งย้ายมาอยู่กัน 4-5 ปี ยอมเป็นหนี้ ผ่อนกันเป็นสิบๆปี หลักเกือบสิบ ยี่สิบล้าน เป็นความภาคภูมิใจ ที่ต้องใช้ความพยายามที่จะได้ครอบครองมา ทรัพย์สิน ความภาคภูมิใจ ต้องมีอันล่มสลาย จะถูกรื้อทิ้ง ใบเอกสารกรรมสิทธิ์จะกลายเป็นแค่กระดาษไร้ค่า เหลือแต่เพียงหนี้สิน หรือเปล่า? แล้ว เราจะต้องทำยังไง? อยู่อย่างหวาดระแวงกังวล ว่าเมื่อไหร่? อาคารจะถูกรื้อถอน อย่างนั้นเหรอ?

ไม่จำเป็นครับ! ให้ทีมทนายบ้านและคอนโด ดูแลการดำเนินการด้านกฎหมายให้คุณ!! เราเข้าใจความรู้สึกกังวล และความทุกข์ที่เกิดขึ้น อย่างไม่ทันตั้งตัว เราพร้อมดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ และสุขภาพจิตของคุณ ด้วย ทีมนักกฎหมายที่ชำนาญคดีผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ

ที่สำคัญ: เราดำเนินการจบทุกขั้นตอน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากคุณยังไม่ได้รับการชดเชย หรือบังคับคดีแล้วเสร็จ!! ให้คุณได้รักษาสิทธิเต็มที่ และมีทางเลือกตัดสินใจ ดำเนินการ แทนการรอคอยเป็น “ผู้ถูกกระทำ ต้องแบกรับ “ผล” ที่ไม่ใช่ความผิดของเรา
กดลงทะเบียน เพื่อนัดหมาย ปรึกษาทนายความ ฟรี!!

ติดต่อ สอบถาม ปรึกษา ฟรี! inbox เฟสบุ๊คเพจ หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์ โทร. 080-315-5686

แนวทางดำเนินการของเรา การใช้สิทธิในฐานะผู้บริโภค

ผลของคำพิพากษาปกครองสูงสุด ทำให้ใบอนุญาตโครงการถูกเพิกถอน นิติกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีผลเป็น “โมฆะ” ต้องกลับสู่สภาพเดิม ทั้งการทำ นิติกรรมสัญญาจะซื้อจะขาย โอนกรรมสิทธิ์ และจดจำนองกับธนาคาร

และเมื่อมี ท่านสมาชิกที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาปรึกษาจำนวนหนึ่งแล้ว เราพบว่า ข้อเท็จจริงของแต่ละท่านนั้น มีความแตกต่างกัน ตามช่วงเวลาที่ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย การโอนห้องชุด ให้ข้อมูลของฝ่ายขาย และการนำเสนอทางเลือกของโครงการ เมื่อประสบความล่าช้าในการออกใบอนุญาตใช้อาคาร ตลอดจนความต้องการ และวัตถุประสงค์ความต้องการให้ทีมทนายดำเนินการของแต่ละท่าน

แต่ที่ชัดเจน แนวทางดำเนินการของทีมทนายบ้านและคอนโด คือ “การใช้สิทธิดำเนินการในฐานะผู้บริโภค” ไม่จำเป็นต้องไปรอ หรือผูกพันกับใคร เพื่อรักษาสิทธิของเรา “ก่อนใคร” ส่วนต่อไปในอนาคต หากหน่วยงานรัฐ หรือโครงการมีทางออกให้คุณจริงๆ อาคารไม่ต้องโดนรื้อถอน คุณก็ยังสามารถรักษาสิทธินั้นได้อยู่ แต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย เราก็ยังมีทางออก ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทันที “ไม่ต้องรอไปต่อแถว” รอรับค่าชดเชย

ข้อจำกัดของแนวทางดำเนินการใช้สิทธิในฐานะผู้บริโภค

เนื่องจากการใช้สิทธิในฐานผู้บริโภค เป็นการดำเนินการระหว่างคู่กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา กับผู้ค้าที่อยู่ในรูปบริษัทฯ หรือนิติบุคคล ดังนั้น หากเป็นการซื้อขายห้องชุดต่อจากบุคคลธรรมดา ต้องพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนที่ต่างกันในรายละเอียด

ในกรณี ชาวต่างชาติ หากซื้อตรงกับโครงการ ก็มีสิทธิดำเนินการในฐานะผู้บริโภค แต่หากเป็นการซื้อในเงื่อนไขพิเศษ เช่น สัญญาโอนต่อ หรือจะซื้อจะขายจากนายหน้า ต้องพิจารณาถึงสภาพบุคคลของนายหน้าที่ทำการซื้อขาย หากเป็นในรูปนิติบุคคล ก็สามารถดำเนินการได้

ทำไม ต้องเป็น “ทนายบ้านและคอนโด”? – คดีผู้บริโภคด้านอสังหาฯ เกือบ 200 เคสต่อปี

1) จากประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมาย กว่า 10 ปี ปัจจุบัน ทีมงานเราได้รับความไว้วางใจจากลูกความให้ดูแลคดีผู้บริโภคโดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ เกือบ 200 เคสต่อปี และยังไม่เคยมีเคสใด ถูกยกฟ้อง

2) ทนายบ้านและคอนโด ทำงานเป็นทีม พร้อมผู้ชำนาญการ และนักกฎหมายหลากหลายด้าน เราตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่า คุณจะดำเนินการคดีแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคล เราพิจารณาวิเคราะห์จบ ครบกระบวนการ เพื่อประโยชน์ของลูกความเราเป็นสำคัญ ไม่หิวแสง

3) เรายึดมั่นจรรยาบรรณ และมรรยาททนายความ เราชัดเจน ไม่รับ 2 ทาง ไม่เลี้ยงคดี ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

Scope และค่าดำเนินการ

ขอบเขตการดำเนินการของเรา คือ การใช้สิทธิทางกฎหมายในฐานะผู้บริโภคในศาล จนท่านได้รับการชดเชย หรือบังคับคดี

สำหรับค่าดำเนินการ ด้วยมรรยาททนายความ ขอให้สอบถามเมื่อท่านปรึกษาทนายบ้านและคอนโด

ที่สำคัญ: เราดำเนินการจบทุกขั้นตอน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากคุณยังไม่ได้รับการชดเชย หรือบังคับคดี!! ให้คุณได้รักษาสิทธิเต็มที่ และมีทางเลือกตัดสินใจ ดำเนินการ แทนการรอคอยเป็น “ผู้ถูกกระทำ ต้องแบกรับ “ผล” ที่ไม่ใช่ความผิดของเรา

เนื่องจาก เราเข้าใจความรู้สึกกังวลของคุณ ในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเคสแอชตันอโศก โดยเฉพาะการดำเนินการด้านอาญา หลายท่านไม่เคยคิดอยากเป็นคดีความ แต่รู้สึกเหมือนตัวเองมืดแปดด้าน ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำอะไรผิด บางท่านยังลังเล หรือต้องการเพียงแค่หลักประกัน ว่า ทรัพย์ที่เก็บหอมรอมริดจับจองมา หรืออุตส่าห์เป็นหนี้ ต้องผ่อนธนาคารทุกเดือน จะไม่ไร้ค่า กลายเป็นอากาศธาตุ

กด Link ลงทะเบียน เพื่อปรึกษาเรา ทนายบ้านและคอนโด สิครับ!!

กด Link นัดหมายปรึกษา ทนายบ้านและคอนโดสิครับ!! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากคุณยังไม่ได้รับการชดเชย หรือบังคับคดี!!

กดลงทะเบียน เพื่อนัดหมาย ปรึกษาทนายความ ฟรี!!

หรือ ติดต่อ สอบถาม ปรึกษา ฟรี! inbox เฟสบุ๊คเพจ หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์ โทร. 080-315-5686


บทความที่เกี่ยวข้องล่าสุด


บทความและข่าวที่น่าสนใจ แอชตัน อโศก

บทเรียน (สำหรับใคร❓) กรณี: คำพิพากษา Ashton Asoke : ปัญหาการเวนคืนทำให้ที่ดินที่เหลือด้อยค่า, การรักษาสิทธิผู้บริโภคห่วยแตก‼ ผลักภาระให้ประชาชน, ผู้พัฒนาโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเรียนรู้อะไรบ้างไหม⁉

เปิด 3 เหตุผล‼ ‘ซีอีโออนันดาฯ’ แจงลูกบ้านยื่นอุทธรณ์คดีคอนโดหรู ‘แอชตัน อโศก’ .. กับคำถามที่ยังคาใจของลูกบ้าน?

ที่มา: สำนักข่าวอิศรา
ลูกบ้านแอชตันอโศก Live สด‼ วอนถาม ผู้รับผิดชอบ-โครงการ-รัฐ เยียวยา❓ ## อนันดาฯ สุดยอดฝีมือด้านการตลาด พลิกตำรากู้วิกฤต++ ทนายบ้านและคอนโด หายไปไหน⁉
Ease of Doing แอชตัน อโศก เขย่าความเชื่อมั่นไทย-เทศ ลงทุนคอนโดฯปังหรือพัง ## ประเทศไทยนี่ ทำธุรกิจโคตรง่าย ⁉ ประชาชนคนซื้อผิดอะไร❓ ใครต้องรับผิดชอบ ❓

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคชี้ผู้ซื้อคอนโดมิเนียม แอชตัน อโศก มีสิทธิ์ขอคืนเงิน กรณีศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ เหตุผิดพรบ.ควบคุมอาคาร เตือนผู้บริโภคควรตรวจสอบคอนโดฯ ก่อนซื้อ

ที่มา: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
⚡ ลูกบ้านแอซตันอโศก ลั่นขีดเส้นตาย 14 วัน ยกระดับข้อเรียกร้อง ## ลูกบ้านแอซตันอโศกไลฟ์สด รอบ2 เรื่องนี้ยังอีกยาว ใจเย็นๆ 🤔😅

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
“ศรีสุวรรณ”อุทธรณ์คดีแอชตันอโศก ## ไปให้สุดจริงๆ โครงการอาคารชุด อื่นๆ ที่มีคดี ระวังให้ดี ‼

ที่มา: สำนักข่าวไทย
🏢 ผู้ซื้อ “แอชตัน อโศก” เรียกร้องอย่าทิ้งกันไว้กลางทาง “ศรีสุวรรณ” มีคดีฟ้องคอนโดฯ อีกเพียบ

ที่มา: Positioning
บทเรียน (สำหรับใคร❓) กรณี: คำพิพากษา Ashton Asoke : ปัญหาการเวนคืนทำให้ที่ดินที่เหลือด้อยค่า, การรักษาสิทธิผู้บริโภคห่วยแตก‼ ผลักภาระให้ประชาชน, ผู้พัฒนาโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเรียนรู้อะไรบ้างไหม⁉
อวสาน “เดอะพีค เรสซิเดนซ์” คอนโดหรู 2,100 ล้านย่านกะรน เจ้าของยอมรื้อหลังศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด : ตัวอย่าง การรับผิดชอบของผู้พัฒนาโครงการ เมื่อเกิดเหตุเพิกถอน และต้องรับผิดชอบลูกค้า

ที่มา: MGR Online

Scroll to Top